Noko å tenkje på i dag….

Kva spør du om når du møter nye menneske?

Kva dei driv med?

Korleis kan ein spørje om «kven er du?», utan nødvendigvis å kople det til kva yrke ein har? Det er ikkje alltid like kjekt å svare; «nei, eg jobbar ikkje no… «